Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Αστυνομικοί και Στρατιωτικοί σας θέλουν αμόρφωτους:Μην τους αφήσετε

“Αποκλείουν” σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς τη δυνατότητα περαιτέρω σπουδών με την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερες και ευρύτερες γνώσεις στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ήταν μέχρι τώρα μια ανέξοδη δυνατότητα που τους έδινε η Πολιτεία η οποία τελικά και επωφελούνταν από τις σπουδές των στελεχών. Και αυτό κόβεται. Το πως προκύπτει από την ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Διαβάστε πως αποκλείονται στρατιωτικοί και αστυνομικοί από ΑΕΙ και ΤΕΙ:
Θέμα: Δυνατότητα πρόσβασης αστυνομικών και στρατιωτικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα ευαίσθητο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα διαρκώς απαξιώνουν.
Μετά τις συνεχείς μειώσεις των μισθών τους και τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους, τους αφαιρείται και το δικαίωμα επιπλέον μόρφωσης και κατάρτισής τους, μέσω της δυνατότητας φοίτησης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3404/2055, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζονταν μέχρι σήμερα για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό 4 % του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζονταν και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κατόχων ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα T.E.I, ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013, που ψηφίσθηκε το Σεπτέμβριο για το νέο Λύκειο, το παραπάνω άρθρο τροποποιήθηκε, δίνοντας το δικαίωμα κατατακτήριων εξετάσεων μόνο σε "…πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)…", και καταργώντας έτσι στην πράξη το δικαίωμα στους απόφοιτους των Ανωτέρων Σχολών να δίνουν Κατατακτήριες Εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά άμεσα τους αστυνομικούς (απόφοιτους Ανώτερης σχολής Αστυφυλάκων) και τους στρατιωτικούς (απόφοιτους Ανώτερης σχολής Υπαξιωματικών υπουργείου Εθνικής άμυνας) καθώς και αποφοίτους σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων σχολών διετούς φοιτήσεως.
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά άμεσα τους αστυνομικούς (απόφοιτους Ανώτερης σχολής Αστυφυλάκων) και τους στρατιωτικούς (απόφοιτους Ανώτερης σχολής Υπαξιωματικών υπουργείου Εθνικής άμυνας) καθώς και αποφοίτους σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων σχολών διετούς φοιτήσεως
Με δεδομένο ότι:
Η Πολιτεία, σύμφωνα με το Σύνταγμα οφείλει να συμβάλλει στη διαρκή επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό την πληρέστερη αξιοποίησή τους στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Οι φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις που φοιτούν για δεύτερο πτυχίο, δεν επιβαρύνουν οικονομικά το Δημόσιο, διότι δεν δικαιούνται δωρεάν βιβλία και συγγράμματα, ούτε τους χορηγείται φοιτητικό πάσο, ούτε σιτίζονται στις φοιτητικές λέσχες.
Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια και εμπέδωση δημοκρατικού φρονήματος, επαγγελματικού ήθους και δεοντολογίας από τους εκπαιδευoμένους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη Επαγγελματισμού και Αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
·      Με ποιο σκεπτικό καταργήθηκε η εν λόγω διάταξη του νόμου 4186/2013, η οποία έδινε τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας -αποφοίτων των αντίστοιχων ανωτέρων σχολών- σε κατατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ;

·     Προτίθενται να αποκαταστήσουν την εν λόγω αδικία, επαναφέροντας με νομοθετική ρύθμιση το παλαιό καθεστώς;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου