Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ταραΝΑΚΟΥνήματα για το Νίκο που έφυγε και για τις Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδος

Καλή Μ. Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!
Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε το αφιέρωμα για τους Άγιους Τόπους που φιλοξενήσαμε το Σάββατο του Λαζάρου.
Θα ανέβει και στο ίντερνετ για να το δούνε όλοι εντός και εκτός χώρας.
Καλό ταξίδι στο Νίκο Παπάζογλου που έφυγε χτυπημένος από τον καρκίνο.
Δυστυχώς το τραγούδι είναι λυπητερό Νικόλα.
Αλλά εμείς θα πάμε και ας μας βγει και σε κακό.
Καλό Παράδεισο να έχεις!
Επειδή έχουμε άγιες μέρες θα προτιμήσω τους χαμηλούς τόνους.
Σας παραθέτω λόγια από τις Ακολουθίες:
«Το νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,
Φωτοδότα, και σώσον με».
«Ενώ ο Κύριος εβάδιζε προς το Πάθος, το οποίον θα υφίστατο με την θέλησίν Του, έλεγε καθ οδόν εις τους αποστόλους: Ιδού αναβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή (εις εκείνους που θα τον θανατώσουν), όπως έχει γραφή περί αυτού (εις τας προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης). Εμπρός λοιπόν και ημείς, αφού καθαρίσωμεν τας διανοίας μας (από πάσαν κακήν σκέψιν), ας βαδίσωμεν μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθώμεν μαζί Του και χάριν Αυτού ας νεκρώσωμεν τον εαυτόν μας ως προς τας ηδονάς του βίου, δια να ζήσωμεν αιωνίως μαζί με Αυτόν και να Τον ακούσωμεν να λέγη (μετά την Ανάστασίν Του): Δεν αναβαίνω πλέον εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια να υποστώ θυσίαν, αλλ αναβαίνω εις τον ουράνιον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας και ανυψώνω μαζί μου και σάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία ευρίσκεται εν τη Βασιλεία των ουρανών». (Πηγή: Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας υπό π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου