Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Διακανονισμός οφειλών στον ΟΑΕΕ


Το Επιμελητήριο Ξάνθης γνωστοποιεί στα μέλη του επιστολή του ΟΑΕΕ, σχετικά με τις νέες διατάξεις για προσωρινό διακανονισμό των οφειλόμενων (μέχρι 31/12/2011) ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τη νέα ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους (Ν.4038/2012).
"Στο Ν.4038/2012 προβλέπονται νέες δυνατότητες ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (έκπτωση τελών καθυστέρησης (Τ.Κ.), αναστολή αναγκαστικών μέτρων, θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας).
Συγκεκριμένα:
1. Άρθρο 21 παρ. α του Ν.4038/2012
Προϋποθέσεις:
Ÿ Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012, με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
Ÿ Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
Ÿ Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 – καταβολή τρεχουσών εισφορών.
Ÿ Εξόφληση – απώλεια στα πρότυπα της ρύθμισης του Ν 3943/2011.
Ÿ Η δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης καταργείται.
2. Άρθρο 21 παρ. β του Ν.4038/2012 - Νέα ρύθμιση
Προϋποθέσεις :
Ÿ Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012.
Ÿ Ρύθμιση οφειλών έως 31/12/2011 – καταβολή τρεχουσών εισφορών.
Ÿ Εξόφληση:
- Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα πρόσθετα τέλη.
- Από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα πρόσθετα τέλη.
- Καταβολή εφάπαξ ή 1ης δόσης έως 30/4/2012.
Ÿ Μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια.
Ÿ Εξόφληση καθυστερούμενων δόσεων έως την τελευταία μέρα εμπρόθεσμης πληρωμής της τελευταίας δόσης.
Ÿ Αναστολή αναγκαστικών μέτρων μέχρι 31/12/2012.
Ÿ Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι για το ποσό προκαταβολής (1η δόση), το ποσό δόσης, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν.3943/2011 και την εγκύκλιο 21/2011. Τέλος, ο χρόνος υπαγωγής στις νέες διατάξεις ορίζεται μέχρι την 31/12/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Περιφερειακά Τμήματα ΟΑΕΕ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου