Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Η Μητρόπολη Ξάνθης για το υλικό που διένειμε προτεσταντική οργάνωση


Γνωστοποιεῖται από τη Μητρόπολη Ξάνθης στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀλλά καί στούς συμπολίτες μας μουσουλμάνους, ὅτι τό περασμένο Σάββατο 21η Ἰουλίου ἐ.ἔ. μιά προτεσταντική ὀργάνωση «Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση», ἡ ὁποία ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, πραγματοποίησε «ἐπίθεση», διανέμοντας Καινές Διαθῆκες μέ διαφημιστικό προτεσταντικό ὑλικό.
Πρόκειται γιά μιά νεοπροτεσταντική ὀργάνωση, ἡ ὁποία προσφέρει τήν Καινή Διαθήκη τήν ἐγκεκριμένη ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων, ἀλλά ἡ ἐνέργεια αὐτή ἔχει καθαρά παραπλανητικό σκοπό, ἀφοῦ συνοδεύεται ἀπό προτεσταντικό ὑλικό.   Θά πρέπει σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νά γνωρίζουμε ὅτι αὐθεντικός ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας».
Ἡ νεοπροτεσταντική αὐτή ὀργάνωση πραγματοποιεῖ αὐτή τήν προσηλυτιστική ἐξόρμηση ἀπό τήν 17η  ἔως 25η  Ἰουλίου στήν Θράκη, ἐκμεταλλευόμενη τήν δυσχερή θέση στήν ὁποία βρίσκεται ἡ πατρίδα μας.
Τό ὑλικό αὐτό πατρικῶς προτρέπουμε νά ἀποδοθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς οἱ ὁποῖοι θά μεριμνήσουν γιά τήν καταστροφή του.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου