Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Μήνυμα του Μητροπολίτη Ξάνθης προς την μαθητειώσα νεολαία


Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἀγαπητοί διδάσκαλοι,
Γονεῖς καί Κηδεμόνες,
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τίς Ἐκκλησίας μας, ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά. Ἕνας ἀγώνας μακρύς, δύσκολος καί ἀδιάκοπος γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς.  Ἀκοῦμε σήμερα στήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά λέει ‘’τίς σοφός καί ἐπιστήμων δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τά ἔργα αὐτοῦ’’.
Στήν ἐποχή μας χρειάζονται βέβαια οἱ γνώσεις, ἀλλά περισσότερο μᾶς χρειάζονται τά ἰδανικά τῆς ζωῆς.  Δέν μᾶς λείπουν τά προγράμματα, ἀλλά τά ὁράματα. 
Ὁ Χριστός, ὁ μέγας διδάσκαλος καί παιδαγωγός, φίλος καί ἀδελφός τῶν νέων, μᾶς δίδαξε, μέ τή ζωή καί τήν ἀνάσταση Του, ὅτι δέν ὑπάρχει ζωή χωρίς ἀγῶνες, χωρίς θυσίες, δέν ὑπάρχει πρόοδος καί ἀνάπτυξη χωρίς νά νοηματοδοτεῖται ἀπό τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγάπη.  Σ΄ αὐτόν τόν ἀγώνα σᾶς καλῶ, γιά τήν γνώση καί τήν ἀρετή.
Ἡ πατρίδα μας καί ὁ λαός μας περνάει μιά δύσκολη περίοδο.  Κρίση οἰκονομική καί κυρίως κρίση πνευματική.  Ὀφείλουμε νά ἀγωνισθοῦμε ἑνωμένοι, ἔντιμοι, ἐργατικοί καί ὑπεύθυνοι, νά ξεπεράσουμε τήν κρίση καί νά δώσουμε στήν πατρίδα μας τήν θέση πού τῆς ἀξίζει νά ἔχει.
Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὑγεία, δύναμη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά μιά καρποφόρο σχολική χρονιά.  Εὐχές πολλές ἀπευθύνω στούς γονεῖς σας, πού φιλότιμα μοχθοῦν γιά νά σᾶς σπουδάσουν, καί στούς ἰκανούς καί ἄξιους δασκάλους καί καθηγητές σας, οἱ ὁποῖοι ἀναλώνονται καθημερινά προσφέροντας τόν καλύτερο ἑαυτό τους.  Ὅλοι σήμερα σᾶς καμαρώνουμε καί προσευχόμαστε μέ θέρμη στό Θεό νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνδυναμώνει.
Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου