Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ»


Ορισμένοι σοφοὶ διαφόρων λαῶν, εἶχαν διδάξει: «Μὴν κάνεις ὅ,τι δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι». Σ' αὐτὴ τὴν ἀρχὴ εἶχαν δεῖ τὸ  κλειδὶ γιὰ μία ἁρμονικὴ ζωὴ τῆς κοινωνίας. Ὁ  Χριστὸς μὲ τὴ διδασκαλία του ἄνοιξε νέους ὁρίζοντες καὶ ἔδωσε νέες διαστάσεις στὸν παλαιὸ τοῦτο κανόνα συμπεριφορᾶς. Ἀντὶ γιὰ τὸ ἀρνητικὸ  «μὴν κάνεις» τόνισε τὸ θετικό: «Αὐτὸ ποὺ θέλετε νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι σὲ σᾶς, αὐτὸ νὰ  κάνετε καὶ ἐσεῖς σ΄ ἐκείνους».Ἐπιθυμεῖς οἱ ἄλλοι νὰ σοῦ δείχνουν κατανόηση; Δεῖξε τους πρῶτα ἐσύ. Θέλεις οἱ συνεργάτες σου νὰ εἶναι εἰλικρινεῖς καὶ ἀληθινοί;
Πρέπει νὰ εἶσαι ἀπέναντί τους πρῶτος ἐσύ. Ποθεῖς νὰ κυριάρχησει ἡ δικαιοσύνη; Ἀγωνίσου κι ἐσύ νὰ εἶσαι δίκαιος στὶς συναλλαγὲς καὶ γενικὰ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις σου. Θέλεις, ὅταν πέφτεις σὲ λάθος, νὰ σὲ συγχωροῦν; Νὰ συγχωρεῖς ὁλόψυχα. Ποθεῖς νὰ σὲ ἐξυπηρετοῦν, νὰ σ' ἀγαποῦν; Βοήθα ἐσύ πρῶτος, ἀγάπα ὅσο μπορεῖς πιὸ πολύ.Συχνὰ οἱ σχέσεις μὲ τοὺς συνανθρώπους μας μπερδεύονται, φθάνουν σὲ δύσκολες, κρίσιμες φάσεις. Ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ λύνονται οἱ πολύπλοκοι κόμποι παραμένει αὐτὸ ποὺ ἔχει καθορίσει ὁ Χριστός: «Καθὼς θέλετε ἴνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως».Κι ὅταν οἱ ἄλλοι δὲν ἀνταποκρίνονται; Μπορεῖ νά ρωτήσει κανείς. Μὰ δὲν τὸ κάνεις μὲ τὸν ὅρο ὅτι ὁ ἄλλος θὰ συγκινηθεῖ. Κινεῖσαι ἐντελῶς ἐλεύθερα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τί θὰ κάνει ὁ ἄλλος. Βάση δὲν εἶναι ἡ ἀμφίδρομη συμπεριφορά, ἡ ἐλπίδα ὅτι θὰ προσφέρω μέν, ἀλλά καὶ θὰ πάρω. Μέτρο σύγκρισης γιὰ τὸν χριστιανὸ δὲν εἶναι πῶς ἐνεργοῦν ἢ ἀντιδροῦν οἱ ἄλλοι, ἀλλά τί ζητᾶ ὁ Θεός, τί κάνει Ἐκεῖνος.
Ὅλοι οἱ άνθρωποι εἶναι πλάσματα τοῦ Θεοῦ. «Υἱοί Υψίστου» ὅμως γί­νονται ὅσοι μέ τόν ἐξαγιασμό τῆς ὑπάρ­ξεώς τους, φθάνουν σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά μοιάζουν μέ τόν Θεό. Ὅσο βαθύτερα εἰσδύουμε στό μυστήριο τῆς πίστεως, ὅσο περισ­σότερο προσεγγίζουμε τόν ζώντα Θεό καί νοιώθουμε τή μακροθυμία Του, τή δικαιοσύνη καί ἁγιότητα Του, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ δική μας ζωή. Ἐκεῖνος εὐεργετεῖ σκορπί­ζοντας ἁπλόχερα τά ἀγαθά Του σ' όλους τούς ανθρώπους, χωρίς διακρί­σεις χρώματος, φυλῆς, καταγωγής. Εὐλογεῖ τούς καλούς, εὐεργετεῖ κι αυτούς πού εἶναι ἀχάριστοι ἀπέναντί Του.Δὲν μπορεῖτε, λέγει ὁ Χριστός, νὰ εἶστε γνήσια παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀγαπᾶτε μόνο αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ὅταν εὐεργετεῖτε μόνο αὐτοὺς ποὺ σᾶς εὐεργετοῦν, ὅταν διευκολύνετε μόνο αὐτοὺς ποὺ σᾶς διευκολύνουν. Ὅσοι θέλουν νὰ εἶναι «υἱοὶ Ὑψίστου» ἀγαποῦν εἰλικρινὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμα ποὺ τοὺς ἀντιπαθοῦν καὶ τοὺς κατατρέχουν, τοὺς ἐχθρούς τους· εὐεργετοῦν καὶ ἐκείνους ποὺ ποτὲ δὲν θὰ τοὺς τὸ ἀνταποδώσουν.ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου