Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Συντάσσεται η Μητρόπολη Ξάνθης με τους τοπικούς φορείς να ανοίξει η Αστυνομική Σχολή


"Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου συντάσσεται μεθ’ ὅλων τῶν τοπικῶν φορέων κατά τῆς ἀποφάσεως να παραταθεί η παραμονή των λαθρομεταναστών στην Αστυνομική Σχολή καί δηλώνει ὅτι θά ἀγωνισθῇ διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Ἀστυνομικῆς Σχολῆς Ξάνθης", σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση της και τονίζει:
"Πληροφορηθέντες τήν πρόθεσιν τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως αὔτη ἐξεφράσθη διά στόματος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Δημητρίου Σταμάτη, διά τήν ἐπ’ ἀόριστον παράτασιν τῆς παραμονῆς τῶν λαθρομεταναστῶν εἰς τόν χῶρον τῆς Ἀστυνομικῆς Σχολῆς Ξάνθης καί οὐσιαστικῶς τήν διακοπήν τῆς λειτουργίας της, ἐκφράζομεν τὴν ἔντονον διαμαρτυρίαν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν ἀπόφασιν αὔτην, ἡ ὁποία ἀθετεῖ τάς προηγουμένας διαβεβαιώσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ κ. Νικολάου Δένδια".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου