Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ»


Οἱ κάτοικοι τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν βρίσκονται μπροστά σ’ ἕνα θαυμαστό γεγονὸς, στή θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου. Τυφλωμένοι ὅμως ἀπὸ τὸ ὑλικό τους συμφέρον δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν τὸ νόημα τῶν γεγονότων.  Δὲν νοιώθουν ὅτι τιμωρήθηκαν γιὰ τὸ παράνομο ἐμπόριο χοίρων, ποὺ ἔκαναν παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου. Δὲν ἐνδιαφέρονται ν’ ἀκούσουν τὸν Χριστό. Ζαλισμένοι ἀπ’ τὸ θυμὸ γιὰ τὴ ζημιὰ πού ἔπαθαν, βιάζονται. Βιάζονται νὰ Τὸν διώξουν. Τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ παρουσία Του. Ποιὸς ξέρει τί ἄλλο μπορεῖ νὰ τοὺς συμβεῖ; Δὲν χρειάζονται ἀλλαγὲς καὶ ἐπεμβάσεις στὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους. Ἂς φύγει καλύτερα τὸ συντομότερο.Ὅμως δὲν τολμοῦν νὰ Τὸν διώξουν διὰ τῆς βίας. Φοβοῦνται. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, τὸν παρακαλοῦν νὰ φύγει: «ἠρώτητησαν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν». Μὲ καλὸ τρόπο Τοῦ ζητοῦν ν' ἀποχώρησει. Πόσο δραματικὸ εἶναι αὐτὸ τὸ σημεῖο! Τὸν φοβοῦνται, Τὸν θαυμάζουν, διαισθάνονται ὅτι εἶναι κάποιο πρόσωπο ἐξαιρετικὰ σημαντικό. Ἀδιαφοροῦν ὅμως νὰ Τὸν γνωρίσουν καὶ σπεύδουν νὰ Τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν περιοχή τους.  Ἀλλὰ τό παράδοξο αὐτό αἴτημα δὲν ἔγινε μόνο μιὰ φορά, σ’ ἐκεῖνο τὸ ἀκρογιάλι τῆς Γεννησαρέτ. Ἐπανελήφθη ἀμέτρητες φορές.  Ἐπαναλαμ-βάνεται καὶ σήμερα στὰ βάθη πολλῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν.  Καὶ στὶς μέρες μας πολλοὶ διώχνουμε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή μας διότι ἡ παρουσία Του ἐμποδίζει τά σχέδιά μας.Μᾶς μπερδεύει. Ἐνοχλεῖ τὴ συνείδησή μας. Οἱ σκοποί μας εἶναι ὕποπτοι, οἱ ἐπιδιώξεις μας ἀντικανονικές, τὰ σχέδια μας παράνομα,  ὁ πόθος τοῦ πλουτισμοῦ ἄπληστος. Γι’ αὐτὸ δὲν Τὸν θέλουμε. Ὁ Χριστὸς ζητᾶ τιμιότητα, εὐθύτητα, ἁγνότητα. Εἶναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινό. Οἱ ἀμφίβολες ὅμως δουλειὲς χρειάζονται ἡμίφως, σκοτάδι. Οἱ Γεργεσινοί δὲν τολμοῦν νὰ τὰ βάλουν ἀνοικτὰ μαζί Του. Τὸν παρακαλοῦν νὰ παραμερίσει. «Ἐρωτοῦν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν». Δὲν βρίζουν, δὲν παρουσιάζονται φανατικοὶ ἐχθροί Του. Τηροῦν μάλιστα καὶ τὰ προσχήματα.  Τό ἴδιο κάνουμε καί ἐμεῖς, νὰ δώσουμε κάτι σὲ κανένα φτωχό, νὰ ἀνάψουμε ἕνα κερί τὴν Κυριακή, καὶ μιὰ εἰκόνα νὰ βάλουμε στὸ μαγαζὶ ἢ στὸ αὐτοκίνητό μας. Μὴ ζητᾶς ὅμως νὰ ἐπέμβεις στὶς δουλειές μας Χριστέ, μὴν ἐπιμένης νὰ κόψουμε τὶς συνήθειές μας, ν' ἀλλάξουμε ζωή.Ὅταν εἶδε ὁ Χριστός τὶς διαθέσεις τῶν Γαδαρηνῶν, «ἐμβάς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψε». Ποτὲ δὲν μένει διὰ τῆς βίας κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους. Σέβεται ὅσο κανείς ἄλλος τὴν προσωπική μας ἐλευθερία. Εἶναι φοβερὸ ὅμως νὰ διώχνει κάνεις τὸν Λυτρωτή, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεόυ, καὶ νὰ ματαιώνει τὴ σωτηρία του.  ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου