Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο στην Ξάνθη


Tὰ ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου καὶ Φαρμακείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου, τὸ ὁποῖο στεγάζεται στὴν ὁδὸ Μητροπολίτου Ἀνθίμου 1, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο, (πρώην τραπέζι της αγάπης) θὰ τελεσθοῦν τὴ Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου 2012 καὶ ὥρα 18:00.
Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο θὰ λειτουργήσει σὲ πρώτη φάση πειραματικὰ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη καὶ Πέμπτη, ἀπὸ 15:00 ἕως 17:00, προκειμένου νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα, ὥστε νὰ ἐπέλθουν βελτιώσεις στὴ λειτουργία του.
Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ὑποκαταστήσει τὸ κράτος ἤ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Θὰ δέχεται γιὰ ἐξέταση μόνον ὅσους συνανθρώπους μας εἶναι μακροχρόνια ἄνεργοι, δὲν παίρνουν ἐπίδομα ἀνεργίας καὶ δὲν ἔχουν κανενὸς εἴδους ἀσφάλιση. Δὲν θὰ δέχεται ἀσφαλισμένους ἀπὸ ὁποιοδήποτε φορέα.
Τὸ πρόγραμμα λειτουργίας του θὰ ἐκδίδεται ἀνὰ ἑβδομάδα καὶ θὰ τίθεται σὲ γνώση τοῦ κοινοῦ ἐγκαίρως σὲ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα.
Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο καὶ Φαρμακεῖο θὰ λειτουργεῖ χάρη στὴν ἀνιδιοτελὴ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν ἀπὸ ἐθελοντὲς ἰατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτὲς καὶ πολίτες τῆς πόλεώς μας. Οὐδεὶς ἐκ τοῦ προσωπικοῦ του θὰ ἀμείβεται γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε ὑπηρεσία προσφέρει.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου