Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Άπλωσαν τα χέρια: η πόρνη έλαβε την άφεση και ο μαθητής τα αργύρια

Ανάμεσα στα λόγια που θα ακούσουμε σήμερα το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στέκομαι στα εξής λόγια:
"Ήπλωσεν η πόρνη τας τρίχας σοι τω Δεσπότη, ήπλωσεν ο Ιούδας τας χείρας τοις παρανόμοις, ημέν λαβείν την άφεσιν, ο λαβείν αργύρια. Διό σοι βοώμεν, τα πραθέντι και ελευθερώσαντι ημάς, Κύριε, δόξα σοι".
Μετάφραση
Ήπλωσεν η πόρνη τας τρίχας της κεφαλής της εις Σε τον Κύριον (διά να Σε σπογγίσει από το μύρον που έχυσε επάνω Σου), ήπλωσε και ο Ιούδας τας χείρας του εις του παρανόμους (άρχοντες των Ιουδαίων). Και εκείνη μεν το έκαμε διά να (δείξει αγάπη και αφοσίωση και ούτω να) λάβει την συγχώρηση (των αμαρτημάτων της), αυτός δε δια να λάβει αργύρια! Διά τούτο κραγάζουμε εις Σε, ο Οποίος επωλήθης (από τον μαθητή Σου) μας ελευθέρωσες (από την καταδυναστεία του διαβόλου): Κύριε δόξα Σοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου