Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ  Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ο Κύριος απευθύνει στους μαθητές Του έναν ιδιαιτέρως τιμητικό χαρακτηρισμό: «Ὑμεῖς ἐστέ τό φῶς τοῦ κόσμου».  Τους ονομάζει δηλαδή με το δικό του όνομα, διότι Αυτός είναι «τό φῶς τό ἀληθινόν, πού φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». «Ἐγώ φῶς εἰς τόν κόσμον ἐλήλυθα», για να σκορπίσω τα σκοτάδια της συγχύσεως και του χάους.  Και σεις λοιπόν, όσοι πιστεύετε και τηρείτε τον λόγο μου, γίνεσθε σαν Εμένα.  Μας καλεί να γίνουμε φώτα στον κόσμο που αντανακλούν την ακτινοβολία Του. 
 Τούτο όμως το φως, που άναψε μέσα μας, δεν δόθηκε αποκλειστικά για μας, για να το απολαμβάνουμε προσωπικά και εγωιστικά. Αν το κρύψουμε «υπό τον μόδιον», αν του στερήσουμε τον ορίζοντα ακτινοβολίας, όχι μόνο δεν θα ανταποκριθεί στο σκοπό της υπάρξεώς του, αλλά και θα σβήσει.
Κάθε φως πρέπει να λάμπει.  Είναι στην φύση του να διακρίνεται, να φαίνεται.  Το φως αποκαλύπτει ό,τι το σκοτάδι κρύβει. Έτσι προειδοποιεί για τους κινδύνους, βοηθά στον καθορισμό της σωστής πορείας, διαλύει την αβεβαιότητα και τους αόριστους φόβους, δίνει στο βήμα ρυθμό και σταθερότητα. 
 Στην εποχή της συγγραφής των ευαγγελίων η λέξη «καλός» είχε ευρύτερη έννοια από αυτή που έχει σήμερα. Δεν σήμαινε απλώς το αντίθετο του «κακός».Το «καλός» είχε ακόμη μέσα του την έννοια του ωραίου, του ελκυστικού, του χαριτωμένου.
Τα «καλά έργα» λοιπόν, που ζητεί ο Χριστός από εμάς, δεν είναι μία απλή εκτέλεση καθήκοντος, μία αυστηρή αγαθοεργία, μία ψυχρή προσφορά βοηθείας. Έχουν ομορφιά είναι γεμάτα αγάπη, χάρη Θεού και χαρά. Όχι εξυπηρέτηση παγερή, ευγένεια κατά παραγγελία, αλλά αυθόρμητη, προσφιλής καλοσύνη, γεμάτη φως στην καρδιά και στο πρόσωπο. «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», «ὅπως ἴδωσι ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».
Το φως που άναψε μέσα μας, από τον Θεό προέρχεται και σ’ Εκείνον πρέπει να καταλήγει.  Τα καλά έργα μας τότε μόνο γίνονται κάτι περισσότερο από ευγενικές πράξεις, όταν υψώνονται σε αληθινή λατρεία στον αληθινό Θεό.  Άλλωστε παντοτινός προσανατολισμός των χριστιανικών έργων είναι ο Θεός.  Κίνητρο η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, σκοπός η δοξολογία του ονόματος του Θεού. 

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου