Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Τα κατηχητόπουλα αγωνίζονται

Τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διοργανώνουν τὸ Σάββατο 5 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἀπὸ τὶς 9:00 ἕως τὶς 14:00 τούς ἐτήσιους ἀθλητικοὺς ἀγῶνες τους στό Δημοτικὸ Ἀθλητικὸ Κέντρο Ξάνθης (Ἀσπίδα), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν συνέχεια τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πού ἐπιτελεῖται καθ΄  ὅλη τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους στίς κατηχητικές συντροφιές τῶν ἐνοριῶν μας καί σκοπό ἔχουν τήν ἐπικοινωνία καί τήν εὐγενῆ ἅμιλλα μεταξύ τῶν παιδιῶν καί τήν ἐπαφή τους μέ τίς ἀξίες τοῦ  ἀθλητισμοῦ.
Παρακαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τούς ἀγῶνες, νά καμαρώσετε καί νά ἐνισχύσετε τά χριστιανικά νειάτα τῆς πόλεώς μας.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου