Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Βαρταλαμίδι Αρχείο Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης

Η ΦΕΞ από το 1952, την εποχή ίδρυσή της, συγκεντρώνει το υλικό της μνήμης στο χώρο της Ξάνθης, προσπαθώντας να  συμπυκνώσει την πολιτιστική κληρονομιά σε μια χρονολογική ακολουθία, σαν οδηγό-κώδικα, για να γίνει με τη σειρά της μαρτυρία προς κληροδότηση.

Δράσεις της ΦΕΞ για τη Ιστορία της Ξάνθης
«Λαογραφική Εφορία Ξάνθης»… ……………..…...1955
«Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης» …………………  .1975
«Βαρταλαμίδη – Αρχείο-ΦΕΞ» . …….……….  2006
«Στη γειτονιά του Αίμου» ……………………..…..  2007
«Μνήμη - Χώρος  Θράκη» ……………………..…  2008   
«Προσεγγίσεις»     …………………………..…….    2009
«Μικρές ιστορίες της Ξάνθης»……………………  2010
«Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του μεσοπολέμου».… 2012
«Ψηλαφώντας τη μορφή της μνήμης»……………..2013

Αναλυτικά το Αρχείο περιλαμβάνει:
1. Εκθέματα του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης
Το υλικό που εκτίθεται στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης (περισσότερα από 3500 εκθέματα)

2. Αρχείο Κουγιουμτζόγλου  
Έγγραφα  1881- 1975  (περιλαμβάνει ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ -  ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΠΝΟΥ κ.α  3.205 έγγραφα)
Ευχετήριες  επαγγελματικές  κάρτες (των αρχών του 20ου αιώνα)
Cart postal  (238 κάρτες της οικογένειας Κουγιουμτζόγλου του 1900 – 1935)
Φωτογραφίες ( 18 φωτογραφίες μελών της οικογένειας)
Περιοδικά ( 2 τόμοι με περιοδικά του 1935)
Παρτιτούρες ( 20 τόμοι - παρτιτούρες των αρχών του 20ου αιώνα)

3. Αρχείο ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ  Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ
Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες τις σειρές από το 1944 έως σήμερα (περίπου 2.500) καθώς και άλμπουμ και ειδικά θέματα – καταλόγους κλπ)

4. Αρχείο ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Περιλαμβάνει έγγραφα αποδείξεις (περισσότερα από 1000 έγγραφα αποδείξεις κλπ - των αρχών του 20ου αιώνα -  σε κακή όμως κατάσταση.)

5. Αρχείο ΚΑΤΙΝΑΣ ΒΕΙΚΟΥ ΣΕΡΑΜΕΤΗ
Περιλαμβάνει χειρόγραφα – βιβλία -  φωτογραφίες & προσωπικά αντικείμενα (περισσότερα από 700 τεμάχια πολλά εκ των οποίων είναι στην έκθεση του μουσείου.)

6. Αρχείο Μ. Χατζιδάκι
Περιλαμβάνει χειρόγραφα – παρτιτούρες  -  φωτογραφίες & σημειώσεις  (πολλά εκ των οποίων είναι στην έκθεση του μουσείου.)

7. Αρχείο Τάκη Κανελλόπουλου
Περιλαμβάνει χειρόγραφα – βιβλία -  φωτογραφίες - αποδελτιώσεις εφημερίδων & DVD 

8. Αρχείο Σχολικών & άλλων Βιβλίων οικ. Χατζηγεωργίου.
Περιλαμβάνει  σχολικά και άλλα βιβλία -  φωτογραφίες – και αντικείμενα    (περισσότερα από 600 τεμάχια)

Αρχεία υπό τεκμηρίωση
1. Υφάσματα
Φορεσιές παραδοσιακές
Φορεσιές Αστικές
Υφαντά και κ.ά

2. Αρχείο  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Φωτογραφικός εξοπλισμός
Φωτογραφικό αρχείο

α. Βιβλιοθήκη ΦΕΞ
Σήμερα η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από περιοδικές εκδόσεις. ( Η πρώτη βιβλιοθήκη είχε δωριστεί στο Δήμο Ξάνθης, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ενώ ένα άλλο μέρος της οργάνωσε την πρώτη βιβλιοθήκη των Αβδήρων). 

β. Αρχείο - Βιβλιοθήκη - Σόνια Θεοδωρίδου
Περιλαμβάνει περισσότερους από 1000 τίτλους με βιβλία θεωρίας, ιστορίας της μουσικής, παρτιτούρες και CDs, που δωρίστηκε από την ίδια κι αποτελεί το ξεκίνημα για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Συμπληρώθηκε με άλλους 1000 τίτλους κι από άλλους δωρητές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου