Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Πάνω απο τον τύπο, η Αγάπη»

Μια καταδίκη της θρησκευτικής τυπολατρίας και υποκρισίας αποτελεί η σημερινή ευαγγελική περικοπή και υπογραμμίζει την απέραντη  αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και όχι για τους θεσμούς που ο ίδιος έθεσε για να οργανώσει τη ζωή του. Πολλές φορές οι θεσμοί, οι νομικές διατάξεις και οι θρησκευτικοί τύποι γίνονται φραγμοί που παγιδεύουν τον άνθρωπο και καταπνίγουν την ελευθερία του. Αυτό συνέβη με τον ιουδαϊσμό της εποχής του Χριστού, αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν θεωρούν τον τύπο σαν μέσο, αλλά σαν σκοπό, όταν δεν τον δουν σαν γέφυρα που οδηγεί στην ουσία της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, αλλά σαν τρόπο εγωιστικής ικανοποιήσεως. Το σκαλοπάτι για την θρησκευτική υποκρισία δεν βρίσκεται τότε μακρυά. Όποιος δεν θέλει να αποδυθεί στο δύσκολο δρόμο της αγάπης και της θυσίας, περιχαρακώνεται μέσα στον εξωτερικό θρησκευτικό τύπο. Νομίζει ότι ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται μακριά από τον Θεό της αγάπης.
Μια τέτοια θρησκευτική υποκρισία και τυπολατρία ξεσκεπάζει ο Χριστός. Ο αρχισυνάγωγος αγανακτεί γιατί θεράπευσε ο Χριστός μια συγκύπτουσα γυναίκα την ημέρα της σαββατικής αργίας. Πρόκειται για υποκρισία γιατί ο ιουδαϊσμός εύρισκε πάντοτε τρόπους να παραβαίνει την αργία του Σαββάτου για το πότισμα των ζώων η για άλλες συμβατικές εργασίας. Είναι υποκρισία όταν βρίσκει κανείς εύλογες δικαιολογίες για την δική του συμπεριφορά ενώ καταδικάζει την παρόμοια συμπεριφορά ενός άλλου. Αποτελεί δουλεία στον τύπο όταν κλείνει κανείς τα μάτια του μπροστά στην αυτοπρόσωπη παρουσία της αγάπης του Θεού για να υπερασπισθεί το γράμμα του νόμου.
«Το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα ζωοποιεί» γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή του. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Θεού εκεί και η ελευθερία, η οποία όμως δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ανεξέλεγκτη καταστρατήγηση του τύπου, αλλά ερμηνεία του με πνεύμα αγάπης, σημαίνει προτίμηση της ουσίας, όταν αυτή αχρηστεύεται και καταστρέφεται από τον τύπο, σημαίνει ακόμη προβάδισμα του νομοθέτου έναντι του νόμου.
Ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο και με σκοπό τη σωτηρία του έθεσε μέσα στην ιστορία ορισμένους θεσμούς. Ο λόγος του Χριστού «το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο» συνοψίζει το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Ο Θεός έδειξε με διάφορους τρόπους μέσα στην ιστορία το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου