Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Ξάνθης

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
Χριστός γεννᾶται δοξάσατε!
          Σήμερα ἀκούγεται σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη τό πιό χαρούμενο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα πού ἀκούστηκε ποτέ καί ἀφορᾶ τόν ἄνθρωπο καί τή σωτηρία του.
          Ὁ Θεός ὁ αἰώνιος, ὁ ἄχρονος καί ἀχώρητος ὑποτάσσεται στό νόμο τῆς προσαρμογῆς, συγκαταβαίνει, γίνεται ἄνθρωπος καί μπαίνει στήν ἀνθρώπινη ζωή καί ἱστορία.
          Ἡ πανταχοῦ παρουσία διαστέλλει τήν ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ἀχώρητος, ὁ ἀπερινόητος, ὁ ἀπερίγραπτος, ὁ ἀκατάληπτος. Ἀλλά ὁ θεός δέν εἶναι μόνο διαστολή, εἶναι καί συστολή, ἡ συστολή τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη συστέλλει τόν Θεό καί τόν κάνει νά χωράει παντοῦ, στό σῶμα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού τόν δέχονται, στό Ἅγιο Ποτήριο, στούς Μαργαρίτες τῆς Θείας Κοινωνίας.
          Ἀκούσαμε σήμερα νά ψάλει ἡ Ἐκκλησία καί νά ἐκφράζει τό θαυμασμό του ὁ Ὑμνογράφος: «ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί. Ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός!»
          Χριστούγεννα! Ἴσως κάπως ἰδιόμορφα ἐφέτος. Λιγότερο ἑορταστικά, μέ λιγότερα φῶτα, μέ τό ἐνδιαφέρον τῶν περισσοτέρων στήν περιορισμένη ἐμπορική κίνηση, μέ χιλιάδες ἀνθρώπους νά παίρνουν φαγητό ἀπό τά συσσίτια τῆς ἀγάπης, μέ τήν ἀνεργία νά σκιάζει σέ τόσα σπιτικά τήν χαρά τῆς γιορτῆς, μέ ἐλπίδες γιά πολλούς ἀνύπαρκτες στόν ἐπίλογο τοῦ ἔτους.
 Καί ὅμως εἶναι Χριστούγεννα!
          Καί Χριστούγενα σημαίνουν χαρά, ἐλπίδα, ἕνωση καί κοινωνία μέ τόν γεννηθέντα Χριστό.
          Ὄχι Χριστούγεννα μόνο τῶν πολύχρωμων φώτων, ἀλλά τοῦ οὐρανίου ἀστέρα πού ὁδηγεῖ στήν φάτνη τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ. Ὄχι Χριστούγεννα τῶν κοσμοπολίτικων δαπανῶν καί ἑορτοδανείων πού μᾶς ὁδήγησαν στήν ἔνδεια, ἀλλά Χριστούγεννα ἐμπνευσμένα ἀπό τήν ἁπλότητα καί τήν πτωχεία τοῦ σπηλαίου τῆς φάτνης.
          Χριστούγεννα μέ Χριστό, μαζί μέ τόν Χριστό καί γιά τον Χριστό. Χριστούγεννα παρέα μέ τόν φτωχό, τόν ἄστεγο, τόν πεινασμένο, τόν πρόσφυγα, τό ὀρφανό, τόν ἄρρωστο, τόν φυλακισμένο καί ταυτόχρονα μέ τόν πλούσιο σέ ἔλεος καί ἀγάπη Θεό μας.
          Χριστούγεννα σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα καί αὐτή εἶναι ὁ Χριστός πού ἦρθε στόν κόσμο φίλος, συνοδοιπόρος, ἀδελφός.
          Ὑπάρχει ἐλπίδα, ἀδελφοί, διότι ἡ γέννησή Του «ἀνέτειλεν τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως», διότι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν» καί χάρισε σέ μᾶς τήν ἀλήθεια γιά τόν ἑαυτό του, γιά τον κόσμο, γιά τόν αἰώνιο προορισμό μας.
          «Χριστός γεννᾶται». Βασιλική ἐπίσκεψη ἀδελφοί, βασιλικῆς ἀγάπης. Ὁ Δυνατός καί Ἀήττητος ἐνδύεται τήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση γιά νά τήν ἀνορθώσει.
          Δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, Κύριε.

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου