Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ «ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ»

Από τις πολλές και μεγάλες ανακαλύψεις που έγιναν κατά τη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας καμία δεν ήταν τόσο σπουδαία όσο αυτή του Αποστόλου Ανδρέα, που πλήρης χαράς αναφώνησε: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν».
Και μόνη η λέξη «ευρήκαμεν» δηλώνει άνθρωπο που αναζητούσε, που είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και ζητούσε την οδό της σωτηρίας, που τόσο πολύ είχε παραποιηθεί από τις μεσσιανικές αντιλήψεις του ιουδαϊκού λαού. Ο απλός αυτός ψαράς, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, ανήκει στην ομάδα προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με την Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον δίκαιο Συμεών και όλα τα ιερά πρόσωπα, που διέσωζαν την ορθή πίστη του Νόμου και των Προφητών για το Μεσσία.
Ο Απόστολος Ανδρέας δεν αναζητούσε μια αφηρημένη περί Θεού ιδέα, αλλά, διασώζοντας τη γνήσια πίστη των Γραφών, γνώριζε ποιόν Σωτήρα υποσχόταν ο Θεός στην ανθρωπότητα και τον βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Οι λέξεις του Αποστόλου Ανδρέα «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν» είναι λέξεις πλήρεις χαράς από την συνάντηση με τον Κύριο και από την επαφή μαζί Του. Δεν βρήκε ο Απόστολος Ανδρέας απλώς κάτι που αναζητούσε, μια απάντηση σε κάποιο μεταφυσικό ερώτημα. Βρήκε το Πρόσωπο εκείνο που του γέμιζε την ύπαρξη με χαρά. Και πράγματι αυτό συμβαίνει με όλους όσοι γνωρίζουν τον Σωτήρα Χριστό. Όποιος γνωρίζει το Ευαγγέλιο και το θέτει ως οδηγό της ζωής του, όποιος έχει προσωπική επαφή με τον Χριστό δια των Αγίων Μυστηρίων, αυτός έχει την εμπειρία μιας εσωτερικής χαράς και ομολογεί ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πλήρωμα της αγαλλιάσεως, παρά μόνο κοντά στην πηγή της, τον Χριστό.
Η εν Χριστώ λύτρωση και Σωτηρία σημαίνει λύτρωση από τα πάθη και την αμαρτία και από τις συνέπειές της. Και μέσα στις δυσκολίες της ζωής, ο Χριστός παρέχει πάντοτε τη βοήθειά Του στον προς Αυτόν αφοσιωμένων άνθρωπο. Ο Χριστιανός που ζει με οδηγό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, ζει μέσα στο φως και γνωρίζει που βαδίζει. Έχει ελπίδα και στήριγμα στη ζωή του. Έχει ειρήνη και ασφάλεια. Έχει το πλήρωμα της ζωής, και διακηρύσσει μαζί με τον Απόστολο Ανδρέα: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν».
Ο λόγος αυτός είναι προτροπή για μας τους Χριστιανούς. Μας προτρέπει να αναζητούμε συνεχώς το πρόσωπο του Χρστού με τον ίδιο ζήλο, τη διάθεση και το φρόνημα του Αποστόλου Ανδρέα, για να βρούμε το πλήρωμα της ζωής.

Εκ της ιερας μητροπολεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου