Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ 14 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


  ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
3
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΔΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΔΕ
ΦΥΛΑΚΕΣ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΕ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΠΕ
ΧΗΜΙΚΩΝ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΟΚΟΝΤΩΝ
2


Ἡ διαδικασία ὑποβολής τῶν αἰτήσεων ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους, ἐγγεγραμμένους στό μητρῶο τοῦ ΟΑΕΔ ἀνέργους, ἠλικίας 18 ἐτῶν καί ἄνω, ξεκίνησε ἀπό τίς 10 π.μ. τῆς 26ης - 8 - 2015 καί λήγει στίς 12 μ.μ. στίς 14 - 9 - 2015.
Ἡ ὑποβολή τῶν αἰτήσεων γίνεται μέ ἁπλό τρόπο - ἀποκλειστικά μέσω τοῦ διαδικτύου- στήν ἰστοσελίδα τοῦ ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας τό σχετικό πεδίο ὑποβολῆς ἠλεκτρονικῆς αἴτησης.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου